Weblinks

Finanz                                     Libor Rates
                                                 Euribor Rates
                                                 Schweizerische Nationalbank (Deutsch)
                                                 Swiss National Bank (English)
                                                 Banque Nationale Suisse (Francais)
                                                 European Central Bank
                                                 Central banks websites
                                                 Konjunkturforschungsstelle ETH, Zürich (KOF)
                                                 Bundesamt für Statistik, Schweiz
                                                 Historische Libor-Rates (BBA)
                                                 Wechselkursrechner
                                                 Experten für Strukturierte Produkte, GF Invest AG
__________________________________________________________________________

Nachrichten 
                           tagesanzeiger.ch
                                                 nzz.ch
                                                 cash.ch
                                                 reuters.com
                                                 bloomberg.com
                                                 20minuten.ch
                                                 sfdrs.ch
                                                 telezueri.ch
                                                 news.ch
                                                 bilanz.ch
__________________________________________________________________________

Börseninfromationen            borsalino.ch
                                                 scoach.ch 
                                                
swx.ch   
                                                
payoff.ch
                                                 abnamromarkets.ch
                                                 handelszeitung.ch
                                                 x-markets.db.com
                                                 fuw.ch
                                                 eurex.ch
                                                 finanztreff.de
                                                 wsje.com
                                                 moneycab.ch
                                                 boersenportal.ch                                
                                                 boerseonline.de                                               
                                                 finanztreff.de                                                
                                                 tradewire.de
                                                 finanznachtrichten.de
                                                 finanzen.net                                         
                                                 stock-world.de
__________________________________________________________________________

Edelmetallinformationen/
      godmode-trader.de
Commodities                           hartgeld.com
                                                  kitco.com
                                                  silverinstitute.org
__________________________________________________________________________

Devisen                                   oanada.com 
                                                 fxfxnet.com                                                         
                                                 fxcm.com
__________________________________________________________________________

Futures                                    mfglobalfutures.com
                                                  gagel.de
__________________________________________________________________________

Carbon Trading                      climatecorp.com
__________________________________________________________________________
Onlinebroker                          swissquote.ch
                                                 ac-markets.com
                                                 tradejet.ch
                                                 trade-net.ch
                                                 e-sider.ch
                                                 yellonet.ch
                                                 tradingfloor.ch
__________________________________________________________________________

Banken                                    ubs.com
                                                 credit-suisee.ch
                                                 gruposantander.com
                                                 nordlb.de
                                                 mirgosbank.ch
                                                 glkb.ch
                                                 grkb.ch
                                                 szkb.ch
                                                 sgkb.ch
                                                 raiffeisen.ch
                                                 db.com
                                                 hsbc.com
                                                 hsbc.guyerzeller.com
                                                 sgcib.com
                                                 natixis.com
                                                 hsbc.com
                                                 natixis.com


 
E-Mail
Infos
LinkedIn